150TL Üzerinde Ücretsİz Kargo

İade ve Değişim

GENEL

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunun ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler yönetmeliğini (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılması imkansızlaşması durumunda , satıcı bu durumu öğrendiğinden  itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE;

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse Satıcının ürün teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER;

8.Ürün teslim edildikten sonra , alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullandığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcıya ödenmez ise , Alıcı sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri Satıcıya ait olacak şekilde Satıcıya ait olacak şekilde Satıcıya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEZ İSE;

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse , bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

10.Alıcı sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Alıcı teslimden sonra mal/hizmeti özenle korumak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte faturada iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI;

11.Alıcı: satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14(on dört) gün içerisinde satıcıya aşağıda ki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICI ‘ NIN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ ;

12.

ŞİRKET:

UNVAN:

ADRES:

E-POSTA:

TEL:

CAYMA HAKKININ SÜRESİ ;

13.Alıcı satın aldığı eğer bir hizmet ise bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

14.Ccayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

15.Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya  e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen  “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler “ hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI ;

16.3.Kişiye veya alıcıya teslim edilen ürünün faturası (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlenmiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

17.İade formu iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI;

18.Satıcı cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

19.Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydan gelen değişik  ve bozulmalardan alıcı sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER ;

21.Alıcının isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, alıcıya teslim edilmesinin ardından alıcı tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir.

22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambaljlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Haber almak için üye olun

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
ShopPHP E-Ticaret | v4